Blitz: Menu @ 29K

Blitz 1Pcs Ayam Kremes Sambal Terasi + Rice

Ramadhan Special - 1 Pc Ayam Kremes Sambal Terasi + Rice [ ๐˜—๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜บ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜บ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ข๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ/๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ ]
BlitzTrasi+Rice
Rp. 26,364 41,000
Rp.

Give this code to the cashier to get Crowns